Tutkimusyksiköt

Helsingin liikuntalääketieteen keskus

Urheilulääketieteen säätiö, Helsingin urheilulääkäriasema
Helsingin yliopisto, Clinicum, Liikuntalääketieteen yksikkö
Alppikatu 2 (sisäpiha)
00530 Helsinki
Puh (09) 434 2100
Sähköposti info(at)hula.fi
www.hula.fi
http://www.kll.helsinki.fi/tietoa/diagnostis/liikunta.html

Urheilulääketieteen säätiö ja sen Helsingin urheilulääkäriasema sekä Helsingin yliopiston Liikuntalääketieteen yksikkö muodostavat yhdessä Helsingin Liikuntalääketieteen keskuksen. Keskuksen tarkoituksena on tukea ja edistää liikuntalääketieteellistä ja liikuntafysiologista tutkimus-, opetus- ja palvelutoimintaa.

Missio: Helsingin Liikuntalääketieteen keskus edistää ja käyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa yksittäisestä liikuntasuorituksesta ja säännöllisestä liikuntaharjoittelusta sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja diagnostiikassa sekä tuottaa suosituksia ja hyviä käytäntöjä turvallisen, tehokkaan ja yksilöllisen liikunnan harrastamiseen potilaille, kuntoilijoille ja urheilijoille.

Strategia: Urheilulääketieteen säätiön Helsingin Urheilulääkäriaseman toiminta yhdessä tieteellisen yhteisön kanssa yhdistää yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen kliiniseen käytännön työhön ja valmennustoimintaan.

Säätiön palvelutoimintaan kuuluu oleellisesti sen hallinnoiman Helsingin Urheilulääkäriaseman erikoislääkäreiden vastaanotot, laboratoriotoiminta, kliiniset tutkimukset, fyysiseen suorituskykyyn liittyvät mittaukset, ravitsemusneuvonta sekä antidopingtyö.

Helsingin Liikuntalääketieteen keskus kokoaa laaja-alaisesti liikuntatutkimuksesta ja käytännön työstä kiinnostuneita toimijoita ja tarjoaa heille monitieteisen toimintaympäristön.

 

 

Työterveyslaitos

Anne Punakallio, dos., erikoistutkija; Sirpa Lusa, dos., vanhempi tutkija, Tiedosta työkykyä

Lue lisää: www.ttl.fi

ttl

 

 

Helsingin yliopisto – Käyttäytymistieteiden laitos – Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö

Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä tutkimme monipuolisesti ja monitieteisesti oppimista ja hyvinvointia. MoMaMo!ssa olemme mukana kehittämässä onnistuneen elämäntavan muutoksen keinoja ja tutkimassa psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin yhteyksiä.

HY__LC01_LogoFP_3L_B3___RGB

 

 

HUS

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita 1,5 miljoonalle ihmiselle. HUS:n osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi hoidon tuottamisesta harvinaisia sairauksia ja muuten erityisen vaativaa hoitoa tarvitseville koko maassa. HUS:n sairaaloissa syntyy vuosittain noin 18 000 vauvaa (lähes joka kolmas suomalainen).
Sairaanhoidon lisäksi yksi HUS:n perustehtävistä on korkeatasoinen kliinisen lääketieteen tutkimus. HYKS:n ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan muodostama kokonaisuus, Helsinki Academic Medical Center, on maamme ylivoimaisesti suurin kliinisen lääketieteen tutkimusta tekevä yhteisö. Sen on arvioitu kuuluvan Euroopassa viiden parhaan lääketieteellistä tutkimusta tekevän keskuksen joukkoon.

HUS pyrkii tarjoamaan uusimpaan tietoon perustuvaa sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa. Aktiivinen ja korkealaatuinen tutkimustyö tukee tätä tavoitetta. Sairaalaympäristössä tutkimustulokset ovat siirrettävissä suoraan hyödyntämään potilaiden hoitoa.

Lue lisää: www.hus.fi